Over de zwemvereniging

Welkom op de officiële website van ZV Middelsé. Op deze site kunt u informatie vinden over de afdeling wedstrijdzwemmen van ZV Middelsé, maar ook wat er ondernomen wordt op gebied van waterpolo.

Binnen onze club vinden we niet alleen prestatie belangrijk, maar ook gezelligheid en plezier. Wij geloven dat als onze leden plezier hebben in de zwemsport, de gezelligheid en prestaties vanzelf volgen.

Lid worden

ZV Middelsé is al decennia een begrip in Stiens en omstreken. Wij bieden jong en oud de mogelijkheid om te zwemmen en te waterpoloën. Zowel recreatief als in wedstrijdverband.

Bij ons kunnen de volgende doelgroepen terecht:

 • Alle kinderen die hun A diploma hebben
 • Wedstrijdzwemmers
 • Triathleten
 • Jeugdige waterpoloërs vanaf 7 jaar
 • Heren waterpoloërs
 • Dames waterpoloërs
 • Recreanten (jeugd en volwassenen)
 • Volwassenen die de borstcrawl willen leren

Elke belangstellende mag drie keer gratis mee trainen! Je bent al lid voor € 30 per kwartaal.

Kom dus gerust eens langs bij een van de zwem- of waterpolotrainingen. Of als je direct lid wilt worden kun je het onderstaande documenten downloaden, invullen en afgeven aan de trainer.

Let op: vul altijd beide formulieren in.

Aanmeldformulier
Toestemmingsverklaring

trainingstijden

Maandag
18.00 – 19.00 Wedstrijdzwemmen (Sint Annaparochie)
20.00 – 21.00 Waterpolo dames en recreanten (Sint Annaparochie)
Dinsdag
18.00 – 19.00 Heren conditie
Dames conditie
18.00 – 19.00 Wedstrijdzwemmen (Sint Annaparochie)
Woensdag
17.00 – 18.00 Zwemmen jeugd
18.00 – 19.00 Waterpolo jeugd
20.30 – 21.30 Senioren recreanten
Triathleten
Donderdag
20.30 – 21.45 Heren waterpolo
Vrijdag
18.00 – 19.00 Wedstrijdzwemmen (Sint Annaparochie)
20.30 – 21.45 Dames waterpolo
Heren waterpolo
Zaterdag
12.00 – 13.00 Dolfijntjes (onder 11 jaar)

Vacatures

Voor meer info over de onderstaande vacatures of aanmelding neem contact op met info@zvmiddelse.nl.

 • Voorzitter: De plek van voorzitter komt binnenkort vrij. Lijkt het je leuk om in een leuk bestuur plaats te nemen?
 • Lid sponsorcommissie: We zoeken nog een enthousiast/creatief/betrokken lid of ouder die mee wil denken over sponsoring voor onze zwemvereniging in het algemeen. Er is eens per maand overleg in een gezellige commissie.

Lijken bovenstaande vacatures niet op jou van toepassing, maar wil je toch graag je steentje bijdragen neem dan ook contact op en er wordt altijd een passende functie voor je gevonden.

Club van 50

De Club van 50 bestaat uit oud-leden, ouders, bekenden en bedrijven die Zwem- en waterpolo vereniging Middelsé uit Stiens een warm hart toedragen. Om de vereniging financieel te ondersteunen wordt er jaarlijks een bedrag van 50 euro aan de club gedoneerd. Op deze manier bestaat er de mogelijkheid om iets extra’s voor de vereniging te betekenen.

Lees verder

Wat krijgt u terug als u lid wordt van de Club van 50?

 • Uiteraard eeuwige roem en dankbaarheid vanuit de vereniging.
 • Vermelding namen leden van de Club van 50 in alle nieuwsbrieven per mail van de vereniging.
 • Vermelding namen leden van de Club van 50 in het plonsboekje begin waterpoloseizoen
 • De namen van de leden van de Club van 50 worden in het zwembad van Stiens vermeld op een speciaal hiervoor vervaardigd bord/doek.
 • De leden van de Club van 50 krijgen een eervolle vermelding op onze website.
 • Voor leden van de Club van 50 wordt aan het einde van het seizoen een gratis borrel avond georganiseerd.
 • Vermelding naam leden programmaboekje zwemwedstrijden in Stiens

Klik hier voor meer informatie over wat er met het extra geld zal worden gedaan.

Belangrijk is om aan te geven waar het geld concreet voor zal worden gebruikt. Hieronder worden een aantal punten besproken die van groot belang zijn om de bredere opzet, de onderlinge samenhang en de professionalisering van de Zwem- en waterpolovereniging Middelsé in gang te zetten. Voor deze zaken gaat de ‘Club van 50’ zich sterk maken.

Concrete actiepunten waar de ‘Club van 50’ zich gaat inzetten

Aantrekken en betalen van gediplomeerde trainer(s)
Gediplomeerde trainers zullen zich extra richten op de talenten binnen de vereniging en hen helpen bij hun verdere zwem- en waterpolo ontwikkeling

Zaalruimte voor extra trainingen
Extra ruimte is nodig om extra trainingen voor de sporters mogelijk te maken.

Deelname aan en het organiseren van toernooien
Hierbij gaat het onder andere om inschrijfgelden en reiskosten.

Trainingsweekenden
De onderlinge band en de sfeer tussen de sporters is belangrijk voor het enthousiasme en de ontwikkeling binnen de vereniging. Het jaarlijks terugkerende trainingsweekend levert hieraan een grote bijdrage.

Organisatie van schooltoernooien in Stiens e.o.
Zwem- en waterpolovereniging Middelsé zal moeten gaan bekijken op welke manier zij een rol in de regio kan gaan spelen. Nagedacht kan worden over toernooien met schoolteams uit de regio. Op dergelijke toernooien wordt aandacht gevraagd voor het zwemmen en waterpolo en kan Zwem- en waterpolovereniging Middelsé meer voor het voetlicht komen bij jongeren.

Clinics geven voor de jeugd

Materiaal aanschaffen

Cursussen EHBO, tijdwaarneming, scheidsrechters, officials

Als u de Zwem-en waterpolovereniging Middelsé met uw lidmaatschap van de Club van 50 wilt verblijden, kunt u het machtigingsformulier invullen en ondertekenen. U kunt het formulier hier downloaden.

De Club van 50 wordt gecoördineerd door Emiel Deinum.
Voor vragen en lid worden kunt u contact met hen opnemen via:
sponsorcommissie@zvmiddelse.nl

Contributie

Betaling contributie (en KNZB-afdracht):

Het contributie-tarief is afhankelijk van de groep waarbij je traint, het aantal keren dat je traint en de startvergunning.
Het bestuur vraagt jaarlijks tijdens de ALV goedkeuring voor verhoging van de contributietarieven. Alle contributie bedragen zijn per kwartaal.

De contributie-tarieven per 1 januari 2020 zijn:

Sport Aantal keren trainen Leeftijdscategorie Contributie huidig
Dolfijntjes1jeugd19,69
Recreanten1jeugd34,25
Recreanten2jeugd47
Recreanten-senioren47
Waterpolo-<1347
Waterpolo-jeugd52,25
Waterpolo-senioren59,75
Wedstrijden Leeftijdscategorie Contributie huidig
Waterpolo< 133
Waterpolo< 156,25
Waterpolo< 176,25
Waterpolosenioren11,50
Zwemmen-11,50

Lees verder

KNZB-afdracht:

Elk lid van Zwemvereniging Middelsé is tevens bondslid van de KNZB. Zv Middelsé draagt jaarlijks de bondscontributie af aan de KNZB.

Deze KNZB-afdrachtstarieven (inclusief regio toeslag en verzekering) zijn voor 2020:
Leden met startvergunning onder 12 jaar: € 19,45
Leden met startvergunning 12 jaar en ouder: € 53,40
Leden zonder startvergunning: € 17,30

Deze KNZB-afdrachtstarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
Leden die meedoen aan wedstrijden dienen te beschikken over een startvergunning.

Automatische incasso:
Wij geven er de voorkeur aan dat de contributie per automatische incasso wordt betaald.

Van degenen die op het aanmeldingformulier toestemming hebben gegeven voor een automatische incasso wordt 4 x per jaar de contributie geïnd en daarnaast 1 x per jaar de KNZB-afdracht.
Eigen overschrijving:
Van degenen die aangegeven hebben niet per automatische incasso wensen te betalen wordt verwacht dat zij elk kwartaal de contributie overschrijven op bankrekeningnummer: NL03 RABO 0120 8832 44 t.n.v. Zwemvereniging Middelsé.

Daarnaast wordt verwacht dat 1 x per jaar de KNZB-afdracht zal worden betaald.
Bij het niet nakomen van de contributie-verplichting behoudt de vereniging zich het recht voor, de incasso van de verschuldigde contributie in handen te geven van een incasso-bureau. Alvorens hiertoe over te gaan, zal je over het voornemen van het bestuur schriftelijk geïnformeerd worden. De uit de incasso voortvloeiende kosten zullen op jou worden verhaald.

Opzeggen:
Opzeggen van de lidmaatschap is alleen mogelijk in de eerste 2 maanden van elk kwartaal. De beëindiging van het lidmaatschap zal dan per de eerstvolgende kwartaal ingaan. (opzeggen in januari c.q. februari resulteert in een beëindiging per 1 april, opzeggen in april of mei resulteert in een beëindiging per 1 juli etc.)
Bij niet tijdige opzegging van het lidmaatschap zal deze met een kwartaal worden verlengd.
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.

Contactgegevens:
Jo-an Beers
E-mail: penningmeester@zvmiddelse.nl

Algemene mutaties:
Algemene mutaties, adres, telefoonnummer, e-mailadres, wijziging rekeningnummer etc. moeten kenbaar gemaakt worden aan de ledenadministratie (ledenadministratie@zvmiddelse.nl).

Zwembad

Wij trainen in ons thuisbad ‘it Gryn’ in Stiens. Hier worden ook zwemwedstrijden gehouden en waterpolowedstrijden gespeeld.

Het adres van zwembad ‘it Gryn’ is:
Ieleane 1
9051 LP Stiens
Tel. (058) 257 2400

Informatie

Bestuur

Voorzitter
Marcel Bakker
voorzitter@zvmiddelse.nl
Secretaris
Joyce Havenga
secretaris@zvmiddelse.nl
Penningmeester
Jo-An Beers
Postadres aanvragen via onderstaand mailadres.
penningmeester@zvmiddelse.nl
Vertrouwenspersoon SG Middelsé - Skelp
Liset Bosma
Algemeen lid en ledenadministratie
Rixt Jouta
ledenadministratie@zvmiddelse.nl
Waterpolo­secretariaat
Geertje Nauta
Rudie Nauta
waterpolo@zvmiddelse.nl
Zwem­secretariaat
VACANT
zwemmen@zvmiddelse.nl

Privacyverklaring

U kunt de privacyverklaring van zwemvereniging Middelsé hier vinden.

Statuten

U kunt de statuten van zwemvereniging Middelsé hier vinden.

Gedragsregels

Voor gedragsregels tijdens trainingen en wedstrijden kunt u het Huishoudelijk Regelement raadplegen.