Vervangen door: */ ?>

Statuten en regels

U kunt de statuten van zwemvereniging Middelsé hier vinden.

Voor gedragsregels tijdens trainingen en wedstrijden kunt u het Huishoudelijk Regelement raadplegen.