Vervangen door: */ ?>

Geschiedenis

Ontstaan van Z.V. Middelsé

Binnen onze gemeente Leeuwarderadeel bestond de behoefte, naast de Stienser Reddingsbrigade, een zwemvereniging te hebben. Deze signalen had een van de medeoprichters van onze zwemvereniging te horen gekregen van chef-badmeester, de heer D. Visser.

Een vaste groep zwemmers lag iedere dinsdagavond in het water. Er werd een soort tikspel gespeeld met vastomlijnde regels, waarbij soms de andere zwemmers gehinderd werden. De groep kreeg dan wel een hint om privé het bad te huren en dan tikkertje te spelen. Binnen de groep werd steeds vaker gesproken over het oprichten van een vereniging. We besloten de stoute schoenen aan te trekken en een vereniging op te richten. Over de naam waren we het snel eens. We zwommen in het zwembad De Middelsé, en ook omdat lang geleden hier de Middelsé lag, hebben we dat als naam gekozen.

De eerste officieuze activiteit was het zwemmen voor het 1000 meterbrevet op 26 februari 1982. Bijna alle deelnemers aan deze activiteit waren aanwezig op de oprichtingsvergadering, die gehouden werd op 16 maart 1982 in het chinees restaurant “Fong Sou” te Stiens. Het oprichtingsbestuur bestond uit Herke Sterken (voorzitter), Ruud de Groot (penningmeester), Yvonne van Meeuwen (secretaris), Jaap Kremer (bestuurslid) en Aly Meijer (bestuurslid).

Per 1 januari 1983 werd de vereniging lid van het overkoepelende sportorgaan de KNZB. Door dit lidmaatschap kon onze vereniging meedoen aan wedstrijden en gingen leden naar cursussen (trainers, tijdwaarnemers) om zo het kader te versterken. In de loop van ons verenigingsbestaan zijn vele bestuursleden aan- en afgetreden en hebben vele leden zich aan- en afgemeld. Ons ledental blijft de laatste jaren vrij constant rond de 80 leden.