Vervangen door: */ ?>

Bestuur en contact

Algemeen Website
info@zvmiddelse.nl webmaster@zvmiddelse.nl
Voorzitter Wedstrijdsecretariaat
Christiaan Kooistra
06 – 44 96 28 77
voorzitter@zvmiddelse.nl
VACANT
zwemmen@zvmiddelse.nl
Secretaris Waterpolo
Miranda Rozenga
secretariaat@zvmiddelse.nl
Marcel Bakker
Timo Vos
waterpolo@zvmiddelse.nl
Penningmeester
Emiel Deinum
Postadres aanvragen via onderstaand mailadres.
penningmeester@zvmiddelse.nl