Vervangen door: */ ?>

Doel van het geld

Belangrijk is om aan te geven waar het geld concreet voor zal worden gebruikt. Hieronder worden een aantal punten besproken die van groot belang zijn om de bredere opzet, de onderlinge samenhang en de professionalisering van de Zwem- en waterpolovereniging Middelsé in gang te zetten. Voor deze zaken gaat de ‘Club van 50’ zich sterk maken.

Concrete actiepunten waar de ‘Club van 50’ zich gaat inzetten

Aantrekken en betalen van gediplomeerde trainer(s)
Gediplomeerde trainers zullen zich extra richten op de talenten binnen de vereniging en hen helpen bij hun verdere zwem- en waterpolo ontwikkeling

Zaalruimte voor extra trainingen
Extra ruimte is nodig om extra trainingen voor de sporters mogelijk te maken.

Deelname aan en het organiseren van toernooien
Hierbij gaat het onder andere om inschrijfgelden en reiskosten.

Trainingsweekenden
De onderlinge band en de sfeer tussen de sporters is belangrijk voor het enthousiasme en de ontwikkeling binnen de vereniging. Het jaarlijks terugkerende trainingsweekend levert hieraan een grote bijdrage.

Organisatie van schooltoernooien in Stiens e.o.
Zwem- en waterpolovereniging Middelsé zal moeten gaan bekijken op welke manier zij een rol in de regio kan gaan spelen. Nagedacht kan worden over toernooien met schoolteams uit de regio. Op dergelijke toernooien wordt aandacht gevraagd voor het zwemmen en waterpolo en kan Zwem- en waterpolovereniging Middelsé meer voor het voetlicht komen bij jongeren.

Clinics geven voor de jeugd

Materiaal aanschaffen

Cursussen EHBO, tijdwaarneming, scheidsrechters, officials