Vervangen door: */ ?>

Gezocht: voorzitter

De afgelopen vier jaar is het bestuur geleid door Christiaan Kooistra. Zijn termijn zit er nu op en hij treedt af tijdens de komende ALV (31 maart) en hij is niet herkiesbaar. Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter. Ben jij of ken jij iemand die onze gezellige vergaderingen wil gaan voorzitten? Neem contact op met Christiaan (voorzitter@zvmiddelse.nl) en stel jezelf kandidaat tijdens de ALV. We vergaderen ongeveer één keer per twee maanden. Veel werk wordt verricht door de vele commissies die ZV Middelsé rijk is, daardoor blijft de voorzittersfunctie beperkt tot kerntaken. Voor meer inhoudelijke informatie over de rol kun je natuurlijk altijd contact opnemen met Christiaan.

We hopen als bestuur van harte dat er zich iemand aandient!

U kunt reacties op dit bericht volgen via de RSS 2.0 feed. Ga naar het einde en geef een reactie. Pingen is niet toegestaan.

*/?>