Nieuwe voorzitter ZV Middelsé

Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering op 29 november jl. is Christiaan Kooistra als nieuwe voorzitter gekozen. De vergadering heeft haar unanieme steun uitgesproken voor Christiaan.