Dinsdag 29 november 20.30 uur: Bijzondere Ledenvergadering

Na een lastige periode waarbij we zochten naar bestuursleden kunnen we jullie nu melden dat ook de laatste vacature in het bestuur opgevuld kan worden. Op dinsdag 29 november houden we een Ledenvergadering om Christiaan Kooistra voor te dragen als voorzitter. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld al is het maar om uw vertrouwen in het nieuwe bestuur uit te drukken. De vergadering zal niet lang duren en er is gelegenheid om met een bakje koffie in de hand even bij te praten.

Graag tot dinsdag 29 november 20.30 uur in de kantine van de RRS, Truerderdyk 15C. Bij verhindering kunt u zich afmelden bij de secretaris Tjittie Deinum (secretaris@zvmiddelse.nl)

Namens het bestuur,
Sytse Brouwer, Voorzitter ad-interim