Vervangen door: */ ?>

27 April Bijzondere Leden Vergadering

Op woensdag 27 april a.s. houdt ZV Middelsé een Bijzondere Leden Vergadering. Deze gaat over het voortbestaan van ZV Middelsé. Door het gebrek aan bestuursleden is het voortbestaan van ZV Middelse in gevaar. Daarom hebben alle leden per brief persoonlijk een uitnodiging gekregen om te komen op deze vergadering en zich aan te melden als bestuurslid. Dit is noodzakelijk! Het interim-bestuur verwacht alle leden op deze avond om mee te denken over de toekomst van onze zwemvereniging. VAn harte welkom om 20.00 uur in de kantine van de RRS, Truerderdyk 15C

De brief die naar alle leden is verstuurd kun je hier lezen.

De functieomschrijvingen voor de vacatures zijn hier te lezen.

U kunt reacties op dit bericht volgen via de RSS 2.0 feed. Ga naar het einde en geef een reactie. Pingen is niet toegestaan.

*/?>