Algemene Leden Vergadering op dinsdag 5 april

Beste leden en ouders van leden,
Op dinsdag 5 april houden wij onze ALV. Hier wordt het afgelopen jaar besproken en kijken we naar de toekomst van onze vereniging. Het is daarom van groot belang dat jullie allemaal komen! Van harte welkom op 5 april om 20.00 uur in de kantine van de RRS, Truerderdyk 15C. Zie hier voor de agenda.