ALV: dinsdag 30 maart

Beste leden,
Dinsdag 30 maart (20.00 uur) zal onze jaarlijkse ALV gehouden worden. Waarvan hierbij een vooraankondiging. De agenda zal nog worden rondgestuurd. Wij vragen nadrukkelijk om jullie aanwezigheid aangezien er een aantal ingrijpende zaken besproken en beslist zullen worden. De agenda en de voorstellen (waar we over zullen stemmen) zijn hier en hier te vinden. De overige stukken liggen in het clubhok.
Met hartelijke groet, het bestuur.