Tijdens limietwedstrijden, gehouden in zwembad De …

Tijdens limietwedstrijden, gehouden in zwembad De Welle te Drachten op zaterdag 14 oktober, hebben Grytsje Lanting en Geertje Nauta (beide lid van ZV Middels